diumenge, 30 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (104)

104
Le boeuf
Se croit
Mouche
Quand
On le pique.

     Malcolm de Chazal

104
El bou
es creu
mosca
quan
se'l pica.

       M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Goya: Tauromaquia

dissabte, 29 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (103)

103
L'arbre
Dénudé
Cesse d'avancer
Et plane.

     Malcolm de Chazal

103
L'arbre
pelat
deixa d'avançar
i plana.

      M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Lee Deigaard

divendres, 28 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (102)

102
Le baiser
Est le sein
Qui tète.

     Malcolm de Chazal

102
La besada
és el pit
que mama.

      M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Resultat d'imatges de la via làctia, rubens
El naixement de la Via Làctia (Peter Paul Rubens)

dijous, 27 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (101)

101
La volupté
Est décevante
Parce qu'elle
N'abaisse
Jamais
Totalmentç
Sa robe.

     Malcolm de Chazal

101
La voluptat
és decebedora
perquè ella
no es treu
mai
totalment
la seva roba.

       M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Bastian Woudt (Treure el vel, 2016)

dimecres, 26 d’abril de 2017

Notes de dietari (82)

L'estalvi de paraules dóna poc interès
i és dificultós.

                          BRG
                          26-IV-2017

Kurt Scwitters - Difficult (1942-43) collage:
Kurt Schwitters (Difficult, 1942-43)

dimarts, 25 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (100)

100
L'orage
Est
Le cri
D'agonie
Du feu.

    Malcolm de Chazal

100
La tempestat
és
el crit
d'agonia
del foc.

     M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Sadie Wechsler

diumenge, 23 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (99)

99
Le vase
Bascula
Et fit voir
Le ventre
De l'eau.

    Malcolm de Chazal

99
El gerro
va trabucar
i va fer veure
el ventre
de l'aigua.

      M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Chema Madoz (Sense títol/Transportador, 2007)

divendres, 21 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (98)

98
Le poisson
Meurt
Quand
Il sent
Son arête
Dans sa gorge.

       Malcolm de Chazal

98
El peix
mor
quan
sent
la seva espina
a la gola.

     M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Extret de socmestre,catdijous, 20 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (97)

97
Le coq
Retire
Son ratelier
Quand il picore
Et le remet
Dans son cri.

     Malcolm de Chazal

97
El gall
torna a treure
la seva rastellera
quan pica
i se la fica
dina del seu cant.

        M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Resultat d'imatges de muriel nita klein
Nita Klein a "Muriel ou le temps d'un retour", d'Alain Resnais (1963)

dimarts, 18 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (96)

96
L'haleine
A toujours peur
Qu'on la dévore.

       Malcolm de Chazal

96
L'alè
sempre té por
de ser devorat.

         M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Lewis Baltz (Cercle polar del foc continu núm.1)


Malcolm de Chazal (95)

95
Une poire
A forme de sein
Quand
Elle est mûre.

       Malcolm de Chazal

95
Una pera
té forma de pit
quan
està madura.

        M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Vincent van Gogh - Bodegón con peras and limones
Vicent van Gogh (Bodegó amb peres i llimons, 1887)

Malcolm de Chazal (94)

94
La banane
Amplifiée
Est l'horizon:
Elle est
Dans la vulve
De la rotondité
De la terre.

        Malcolm de Chazal

94
La banana
amplificada
és l'horitzó:
és
dins la vulva
de la rotunditat
de la terra.

       M.d.Ch,
(Versió catalana: BRG)

Resultat d'imatges de banana
Fotografia: blog.glamy.in


dilluns, 17 d’abril de 2017

Subratllats (69)

Dante est grand parce qu'il a compris ce que trop d'écrivains ignorent: que les mots sont des créatures vivantes. Il peut les mélanger, les décomposer et les remettre à leur place pour en tirer des harmonies de sons et d'images, mais il n'oublie jamais que chaque parole est un être. Quand j'éscris astres, avec ces six lettres, je ne trace pas des signes morts. Ils contiennent une substance réelle et organique. La parole est une magie de vie.

                                                      Malcolm de Chazal

Dante és gran perquè va comprendre el que massa escriptors ignoren: que les paraules són criatures vives. Les pot mesclar, descompondre i tornar a ficar-les a lloc per a treure'n harmonies de sons i de imatges, però sense oblidar mai que cada paraula és un ésser. Quan escric estrelles, amb aquestes nou lletres, no traço signes morts. Contenen una substància real i orgànica. La paraula és una màgia viva.

                                                         M.d.Ch.
                                           (Versió catalana: BRG)

Resultat d'imatges de dante alighieri
Oli atribuït a Domenico Peterlini (Dante a l'exli, 1860)

Subratllats (68)

« Avec sa pensée et sa fantaisie toujours hautes, le poète est presque toujours le prophète de l’ère nouvelle. »

                                 Malcolm de Chazal


Amb el seu pensament i la seva fantasia sempre alts, el poeta és gairebé sempre el profeta de la nova era.

Resultat d'imatges de malcolm de chazaldijous, 13 d’abril de 2017

Haikú (18)

Els buits immensos
del no-res ens esperen
per engolir-nos.

            Salvador Espriu


Fotografia: Elliot Erwitt (Museu d'Art Metropolità de Nova York, 1953)

dimarts, 11 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (93)

93
La rivière
Est
Au décolleté
De son lit.

      Malcolm de Chazal

93
El fossat
és
a l'escot
del seu llit.

       M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Dora Maar (Home que fica el cap a una boca de claveguera, Londres, 1934)

diumenge, 9 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (92)

92
L'eau
N'est jamais
Nue
Quan on la regarde.

       Malcolm de Chazal

92
L'aigua
no és mai
nua
quan la miram.

         M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Daria Djalelova

divendres, 7 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (91)

91
L'aiguille
S'épinglait
Tant
Qu'elle
Se cassa.

     Malcolm de Chazal

91
L'agulla
va clavar-se
tant
que es
va rompre.

       M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

foto de José Luis Márquez.
Dita Parlo a L'Atalante (1934), dirigida per Jean Vigo

Malcolm de Chazal (90)

90
L'abeille
Quittant
Chaque fleur
Sort
Avec
Un gest ivre.

    Malcolm de Chazal

90
L'abella
abandonant
cada flor
surt
amb
un gest embriac.

       M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Miho Kajioka (BK0065)

dijous, 6 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (89)

89
La table
Tournait.
Les femmes
Tout autour
Avaient
La même
Robe.

     Malcolm de Chazal

89
La taula
girava.
Les dones
al voltant
duien
el mateix
vestit.

     M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Miquel Barceló (3 tomàtigues, 1994)

dimecres, 5 d’abril de 2017

M.Villangómez Llobet (7)

CASTELL DE L'ESPERIT
Pensava en Carlemany...
Una altra volta -idea o força- s'estenia
un do comú, de més al cor els vents.
Podia néixer Catalunya,
avançar així mateix cap a migjorn,
i vents de tramuntana arrossegar
cap a l'illa l'estol de presa. Mossegaven
les naus un cantó illenc, per l'esvoranc buidant-se
tot el cos palpitant així vençut.
La llengua dels guerrers i mariners portava
l'empelt del nou, esbocinat llatí.
Podem somiar Europa arran del mar,
Europa de tants mars i tantes costes,
creació de l'aigua i l'esperit.
Pensava en Carles Quint i en les muralles
imperials, encara dretes,
damunt l'ona potents, vella armadura
de pedra per a tota una ciutat...
La ciutat mira al nord. Així des d'Àfrica
ho establiren d'antuvi, vigilants
de cara a l'enemic. Ara l'esguard
és d'amistat i d'esperança.
També bufaren vents estranys a Grècia,
país de litorals i d'aventura,
on tota Europa s'augurava.
Des del límit dubtós amb més ardència
podem triar-nos fe, cant i bandera.
Dels nostres puigs estimo més l'obac,
més humit i boscós. girat al fred,
als nòrdics golfs i a l'ampla idea
articulada, com d'un cel plujós
damunt els verds, entrellaçats països.
I vosaltres, més rossos viatgers,
podeu escollir el caire del migdia,
front i pit vers un sol que entre la boira
s'enyora, vers la sal i la palmera.
Davallen de la neu els rius, s'eixamplen
per l'oceà penínsules, les illes
encara cerquen mar i no s'obliden...
La magrana i l'oliva abasten Europa
amb l'avet prop del llac. La nostra llengua
pot dir amb les altres una inquietud
i un somni, sense obrir aquesta abraçada
lenta al paisatge assolellat,
a aquests costums, a la petita pàtria.
Ens cal només pronunciar unió
i llibertat, com una vella empresa
o com una exigència tota nova.
Pensava en Oceànides, Ponents,
i en un fort edifici treballat
del qual els fonaments veiem dintre les aigües.
M.Villangómez Llobet

foto de Bartomeu Ribes Guasch.
Fotografia: BRG

dimarts, 4 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (88)

88
L'allée
était
à l'ancre.
Un homme
passait,

     Malcolm de Chazal

88
L'andana
havia
fondejat.
Un home
passava.

     M.d,Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: René Groebli

Malcolm de Chazal (87)

87
Le
Fer forgé
Balbutiait
Des
Sentiments
Tendres.

   Malcolm de Chazal

87
El
ferro forjat
balbucejava
uns
sentiments
tendres.

    M.d.Ch.
(Versió catalana : BRG)

foto de Bartomeu Ribes Guasch.
Fotografia: BRG

Malcolm de Chazal (86)

86
La nuit
Se
Met
Au lit
Toujours
En présence
De
La lumière.

    Malcolm de Chazal

86
La nit
se
fica
al llit
sempre
en presència
de
la llum.

     M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Fotografia: Mossi Armon (El desert de Nègueb)

diumenge, 2 d’abril de 2017

Malcolm de Chazal (85)

85
Le vin
Prit
Goût
A
Mesure
Qu'on
Le buvait.

    Malcolm de Chazal

85
El vi
va prendre
gust
a
mesura
que ens
el bevíem.

     M.d.Ch.
(Versió catalana: BRG)

Gaëlle Cueff (La nit promet de ser bella)

Malcolm de Chazal (84)

84
La robe
Eternuait
Dans
Ses volants.

    Malcolm de Chazal

84
El vestit
esternudava
dins
dels seus volants.

     M.d.Ch.
(Versió catalana : BRG)

Resultat d'imatges de vestit amb volants
Terracota d'Esparta, 1400 a.C.