dissabte, 9 de maig de 2015

W.B.Yeats (1)

Aedh Tells of the Perfect Beauty


W. B. Yeats1865 - 1939

O cloud-pale eyelids, dream-dimmed eyes,
The poets labouring all their days
To build a perfect beauty in rhyme
Are overthrown by a woman’s gaze
And by the unlabouring brood of the skies:
And therefore my heart will bow, when dew
Is dropping sleep, until God burn time,
Before the unlabouring stars and you.

Aedh parla de la bellesa perfecta
Oh pàl·lid núvol parpelles, ulls de somni ofuscat,
Els poetes treballant tots els dies
Per a construir una bellesa perfecta a la rima
Estan trastornats per la mirada d'una dona
I per la criança sense afany dels cels:
I per tant el meu cor s'endoblarà, quan la rosada
De son s'està caient, fins que Déu crema el temps,
Abans de les estrelles desenfeinades i tu.
                                                                     W.B.Yeats
                                                                     (Versió catalana: BRG)
Fotografia: BRG

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada