dimarts, 12 de gener de 2016

Archie Randolph Ammons (1)

The incomplete life


At the extreme
tip of
the future is

death, of course,
and short
of that something not

much like life,
a careless caring
and pain perhaps

one's
ceasing ceases: an
experience whose

experience shuts e
xperience down:
at the

moment one has
the whole world's way to
say one

is beyond words,
just words,

                         Archie Randolph Ammons

La vida incompleta

Al punt
extrem del
futur hi ha

la mort, per descomptat,
i prop
d'aquest quelcom no

gaire com la vida,
una descuidada cura
i dolor tal volta

d'un
cessar que se suspèn: una
experiència la qual

experiència clogui l'e
xperiència:
al

moment que se té
la manera mundial completa de
dir que un

és més enllà de les paraules,
precisament paraules,
precisament més enllà de les paraules.

                                                 A.R.A.
                         (Versió catalana: BRG)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada