dijous, 14 de gener de 2016

C.D.Wright (1)

Imaginary Morning Glory


Whether or not the water was freezing. The body

would break its sheathe. Without layer on layer

of feather and air to insulate the loving belly.

A cloudy film surrounding the point of entry. If blue

were not blue how could love be love. But if the body

were made of rings. A loose halo would emerge

in the telluric light. If anyone were entrusted to verify

this rare occurrence. As the petal starts to

dwindle and curl unto itself. And only then. Love,

blue. Hallucinogenic blue, love.
                                                                   C.D.Wright (6-I-1949 # 12-I-2016)

FANTÀSTICA GLÒRIA MATINERA

Sigui o no l'aigua era gelada. El cos
trencaria la seva beina. Sense capa sobre capa
de ploma i d'aire per tal d'aïllar el ventre afectuós.
Una pel·lícula ennuvolada que envolta el punt d'entrada. Si el blau
no era blau com podria l'amor ser l'amor. Però si el cos
era fet d'anells. Un halo desprès emergiria
a la llum tel·lúrica. Si algú es va encarregar de verificar
aquesta preciosa ocurrència. Com el pètal que comença
a minvar i s'arrissa en si mateix. I només llavors. Amor,
blau. Blau al·lucinògen, amor.
                                                           C.D.W.
                                                 (Versió catalana: BRG)

Fotografia: Elliot Erwitt (Robert Frank i fill, Nova York, 1950)

  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada