dijous, 5 de gener de 2017

Philippe Jaccottet (3)

BLESSURE VUE DE LOIN

Ah ! le monde est trop beau pour ce sang mal
enveloppé qui toujours cherche en l'homme le moment de
s'échapper!
Celui qui souffre, son regard le brûle et il dit non, il n'est plus amoureux des mouvements de la lumière, il se colle contre la terre, il ne sait plus son nom, sa bouche qui dit non
s'enfonce horriblement en terre.
En moi sont rassemblés les chemins de la
transparence, nous nous rappellerons longtemps nos entretiens
cachés, mais il arrive aussi que soit suspecte la balance et quand je penche, j'entrevois le sol de sang taché.
Il est trop d'or, il est trop d'air dans ce brillant
guêpier pour celui qui s'y penche habillé de mauvais papier.
FERIDA VISTA DE LLUNY

Ah! el món és massa bell per a aquesta sang mal
embolcallada que sempre busca en l'home 
el moment d'escapar-se!
A aquell que pateix, li crema el seu esguard i ell diu no, 
ja no està enamorat dels moviments de la llum,
s'encasta contra la terra, ja no sap el seu nom, la seva 
boca que diu no s'enfonsa horriblement a terra.
En mi s'hi han aplegat els camins de la 
transparència, ens recordarem molt de temps de les nostres amagades converses, però també arriba que es fa sospitosa la balança i quan m'inclino, 
entreveig el sòl tacat de sang.
Hi ha massa or, hi ha massa aire en aquest brillant
vesper per a qui s'hi inclina mudat de paper dolent.

                                                            Ph.J.
                                        (Versió catalana: BRG)
Resultat d'imatges de ferida vista de lluny                                                                                                              


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada