dissabte, 7 de gener de 2017

Philippe Jaccottet (6)

DEVANCIER

J'ai reconnu dans un rocher la mort fuguée et mensurable, le lit ouvert de ses petits comparses sous la retraite d'un figuier.
Nul signe de tailleur : chaque matin de la terre ouvrait ses ailes au bas des marches de la nuit.
Sans redite, allégé de la peur des hommes, je creuse dans l'air ma tombe et mon retour. 
                                                     Philippe Jaccottet
PREDECESSOR
He reconegut a una roca la mort en fuga i mesurable, el llit obert de les seves petites comparses sota el retir d'una figuera.
Cap senyal de picapedrer : cada matí de la terra obria les seves ales al baix de les marxes de la nit.
Sense redita, alleujat de la por dels homes, cavo a l'aire la meva tomba i el meu retorn.
                                                           Ph.J.
                                             (Versió catalana: BRG)
foto de Bartomeu Ribes Guasch.
Fotografia : BRG

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada