divendres, 5 de desembre de 2014

The New Poetry Handbook
                                For Greg Orr and Greg Simon


1   If a man understands a poem,
            he shall have troubles.


2   If a man lives with a poem,
            he shall die lonely.


3  If a man lives with two poems,
            he shall be unfaithful to one.


4  If a man concives a poem,
            he shall have one less child.


5 If a man concives of two poems,
            he shall have two children less.


6  If a man wears a crown on his head as he writes,
            he shall be found out.


7 If a man wears no crown on his head as he writes,
            he shall deceive no one but himself.


8 If a man gets angry at a poem,
            he shall be scorned by men.


9  If a man continues to be angry at a poem,
            he shall be scorned by women.


10 If a man publicaly denounces poetry,
            his shoes will fill with urine.


11 If a man gives up poetry for power,
            he shall have lots of power.


12   If a man brags about his poems,
            he shall be loved by fools.


13 If a man brags about his poems and loves fools,
            he shall write no more.


14  If a man craves attention because of his poems,
            he shall be like a jackass in moonlight.


15 If a man writes a poem and praises the poem of a
            fellow,
                        he should have a beautiful mistress.


16 If a man writes a poem and praises the poem of a
            fellow overly,
                        he shall drive his mistress away.


17 If a man claims  the poem of another,
            his heart shall double in size.


18 If a man lets his poems go naked,
            he shall fear death.


19 If a man fears death,
            he shall be saved by his poems.


20 If a man does not fear death,
            he may or may not be saved by his poems.


21 If a man finishes a poem,
            he shall bathe in the blank wake of his passion
            and be kissed by paper.

                                                                               Mark Strand (1934-2014)


 EL MANUAL DE LA NOVA POESIA
Per a Greg Orr i Greg Simon
1 Si un home entén un poema,
             tindrà problemes.

2 Si un home viu amb un poema,
             morirà tot sol.

3 Si un home viu amb dos poemes,
             li serà infidel a un.

4 Si un home concep un poema ,
            tindrà un fill de menys.

5 Si un home concep dos poemes,
            tindrà dos fills de menys.

6 Si un home du una corona al cap mentre escriu,
            el descobriran.

7 Si un home no du una corona al cap mentre escriu,
              només a si mateix s'enganyarà i a ningú altre.

8 Si un home s'enfada amb un poema,
            serà menyspreat pels homes.

9 Si un home segueix enutjat amb un poema,
             ell per dones serà menyspreat.

10 Si un home denuncia públicament la poesia,
              les seves sabates s'ompliran d'orina.

11 Si un home deixa la poesia pel poder,
               tindrà moltíssim de poder.

12 Si un home presumeix dels seus poemes,
              serà estimat pels ximples.

13 Si un home presumeix dels seus poemes i estima els ximples,
              no escriurà més.

14 Si un home crida l'atenció pels seus poemes,
              serà com un ase a la lluna.

15 Si un home escriu un poema i lloa el poema d'un company,
              ha de tenir una bella amant.

16 Si un home escriu un poema i lloa el poema d'un company excessivament,
              haurà de conduir l'amant a distància.

17 Si un home reivindica el poema d'un altre,
              el seu cor es duplicarà en grandària.

18 Si un home deixa que els seus poemes vagin nus,
               haurà de témer la mort.

19 Si un home tem la mort,
              els seus poemes el salvaran.

20 Si un home no li tem a la mort,
              els seus poemes  el salvaran o no.

21 Si un home acaba un poema,
              es rentarà en el deixant en blanc de la seva passió
              i serà besat pel paper.

                                                                                         Mark Strand (1934-2014)
                                                                                          versió catalana: BRG


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada